Lata 1939 – 1989

1939 – 1945

Wojna pochłania życie 19 Lechitów.

1939 – 25 września

Filister (tj. członek Korporacji, który ukończył już studia) Wiktor Hempowicz ratuje na kwaterze Korporacji (ul. Pocztowa 2) sztandar z rąk Gestapo, 1939 – zimą inny członek Korporacji Filister Bończa Tomaszewski wywozi sztandar do Monachium.

1941

Lechita Jan Jacek Nikisch zostaje ostatnim trzecim kierownikiem, organizacji Ojczyzna grupującej pracowników Tajnego Uniwersytetu Ziem Zachodnich. Z jej ramienia został delegatem do podziemnego parlamentu Rady Jedności Narodowej.

1946

Do kraju powraca Gen. Stanisław Taczak – pierwszy dowódca Powstania Wielkopolskiego, członek honorowy Korporacji Lechia.

1957

Tuż po wydarzeniach poznańskiego Czerwca ’56 Lechici walczą o szacunek i opiekę nad grobem Gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, wmontowując kamienną tablicę i krzyż dowborczykowski – jedyną cząstkę dawnej mogiły.

1960

Do Poznania wraca sztandar Lechii, który zostaje oddany na przechowanie do Muzeum Archidiecezjalnego.

1970

Mają miejsce nieoficjalne, utrzymywane w tajemnicy przed władzami, obchody 50-lecia Lechii.

lata 1970

Coroczne tajne spotkania Lechitów w dniu Komerszu Rocznicowego.

1974

Arcybiskup Metropolita Poznański Antoni Baraniak wyraża zgodę na gromadzenie pamiątek korporacyjnych w Muzeum Archidiecezjalnym, trafiają tam sztandary Korporacji Lechia, Legia, Hermesia oraz Ikaria.

1983 – październik

Uroczyste poświęcenie pamiątkowych tablic korporacyjnych Korporacji Lechia i Magna Polonia na krużgankach kościoła O.O. Dominikanów w Poznaniu (po prawej stronie od wejścia).

1984 – 20 października

W Lusowie X. Biskup T. Etter dokonuje poświęcenia nowego, ufundowanego przez Lechitę, grobowca Gen. Dowbora-Muśnickiego.

1986 – 20 listopada

W grocie kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej przy ul. Głogowskiej w Poznaniu zostaje umieszczona tablica poświęcona generałom S. Taczakowi i J. Dowbor-Muśnickiemu,