O Lechii

O Lechii

Lechia jako stowarzyszenie

Korporacja “Lechia” jest męskim stowarzyszeniem studenckim, które powstało na Uniwersytecie Poznańskim w roku 1920. Naszymi zasadami są: wiara, patriotyzm, zdobywanie wiedzy i rozwijanie przyjaźni wśród członków. Ważnym elementem tożsamości Lechii są również tradycje filomackie i filareckie, jak też etos rycerski.

Przedwojenna “Lechia” liczyła ok. 200 członków, z których większość stanowili sędziowie, adwokaci i lekarze. Patronem Korporacji był dowódca Powstania Wielkopolskiego gen. Józef Dowbor-Muśnicki. Oficjalna działalność “Lechii” skończyła się w 1939 r. Wielu członków Korporacji zginęło w czasie niemieckiej okupacji i komunistycznej dyktatury. Po 1945 r. żyjący Lechici spotykali się nieoficjalnie kilka razy do roku aż do reaktywacji, która nastąpiła na początku lat dziewięćdziesiątych. W różnych formach “Lechia” działa więc nieprzerwanie od 100 lat.

Obecnie Korporacja grupuje ok. 60 studentów i absolwentów wyższych uczelni Poznania. Dzisiejsze życie “Lechii” obejmuje organizowanie spotkań i wykładów, działania samokształceniowe oraz charytatywne, jak również wspólne wyjazdy. Celem jest praca nad charakterem członków, rozwijanie przyjaźni, które przetrwać maja całe życie w duchu braterstwa i szacunku dla zasad i tradycji naszego stowarzyszenia.

Dewiza:

HONOR I OJCZYZNA

Deklaracja ideowa

Nawiązując do idei filomackich i filareckich oraz najlepszych tradycji polskich korporacji akademickich przyjmujemy następujące zasady:

Religio
Korporant żyje wiarę chrześcijańską i w swoim postępowaniu kieruje się
nauczaniem Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Patria
Korporant jest świadomy obowiązku działania dla dobra wspólnego i
podejmuje odpowiedzialność za losy Rzeczypospolitej.

Scientia
Korporant dąży do pogłębiania swojej wiedzy i
wszechstronnego rozwoju.

Amicitia
Fundamentem korporacji jest przyjaźń.
Korporacja łączy swych członków na całe życie.

Działalność Korporacji

Konwent Lechia w myśl przyjętych zasad, stara się je realizować poprzez szeroko zakrojona różna działalność.

Rozwijamy w sobie przyjaźń poprzez liczne imprezy korporacyjne oraz wspólne organizowanie przedsięwzięć o charakterze obywatelskim i dobroczynnym

Zajęcia organizowane w coetusie starają się uwypuklić powagę wartości, jakie są w każdym Korporancie.  Konwenty Naukowe pozwalają rozwijać Scientia..