Lata 1920-1939

Od założenia do wybuchu II Wojny Światowej

1920 -15 czerwca

W Poznaniu, przy ulicy 27 Grudnia odbywa się zebranie konstytucyjne Korporacji Lechia. Wedle starszeństwa Lechia jest 10 korporacją wśród polskich korporacji akademickich, a drugą utworzoną w niepodległym Poznaniu. Grupa założycielska składa się z 11 studentów, a Pierwszym kuratorem Lechii z ramienia Uniwersytetu zostaje prof. dr Alfred Denizot.

sierpień 1920 – do marca 1921

Korporacja zawiesza swą działalność, wszyscy jej członkowie wstępują jako ochotnicy do wojska by bronić Polski przed najazdem bolszewików.

1921 – kwiecień

Trzyosobowa delegacja Lechii bierze udział w I Zjeździe Polskich Korporacji Akademickich w Warszawie. Lechia staje się, wraz z sześcioma innymi Korporacjami (Polonią Wileńską, Arkonią, Sarmatią, Jagiellonią oraz Polonią Poznańską) założycielem ZPK!A.

1921 – 15 czerwca

W I rocznicę powstania Lechii, jej Prezes Wojciech Albert Trynkowski zostaje Prezesem nowopowstałego Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego, zrzeszającego wszystkie korporacje poznańskie.

1921 – jesień

Gen. Broni Józef Dowbor-Muśnicki – Wódz Naczelny Powstania Wielkopolskiego zgadza się przyjąć godność Ojca Korporacji.

1922 – styczeń

Konstytuuje się Koło Filistrów (tj. związek członków Korporacji, którzy ukończyli już studia), pierwszym jego przewodniczącym zostaje Gen. Dowbor-Muśnicki.

1925 – 13 czerwca

Ma miejsce Komersz z okazji V-lecia Korporacji Lechia, połączony z Turniejem Szermierczym.

1920 – 1930

W sumie podczas pierwszych 10 lat swego istnienia Lechia powołuje do życia 4 nowe korporacje akademickie.

1930 – 8-9 czerwca

Ma miejsce uroczysty Komersz z okazji X-lecia Korporacji Lechia z udziałem delegacji wszystkich korporacji skartelizowanych i pocztów sztandarowych korporacji poznańskich, a także wycieczka z Paniami i gośćmi statkiem do Rogalina.

1931 – 10 maja

W Poznaniu odbywają się uroczystości X-lecia Związku Polskich Korporacji Akademickich. Trzech członków Lechii otrzymuje Złotą Odznakę ZPK!A, za zasługi dla budowania ruchu korporacyjnego w Polsce.

1932 – 3-5 maja

Członkowie Korporacji Lechia reprezentują Poznań w turnieju tenisowym “Warsaw Lawn Tenis Cup”.

1935 – 26-27 stycznia

26 stycznia w salonach Hotelu Bazar odbywa się uroczysty Bal z okazji XV-lecia K! Lechia, na którym goszczą gen Dowbor-Muśnicki, J.M Rektor Uniwersytetu Poznańskiego prof. Runge,

27 stycznia w Pałacu Działyńskich odbywają się uroczysty Komersz XV-lecia K! Lechia. Gości na nich ponad pięćdziesięciu członków Korporacji, delegaci wielu korporacji z całej Polski.

1937

W Lusowie umiera Gen. Józef Dowbor-Muśnicki – Ojciec Korporacji Lechia, jeden z największych Wielkopolan, dowódca pierwszego wygranego przez Polaków powstania niepodległościowego.

1938 – 13 marca

Odbywa się Komersz Żałobny po śmierci Gen. Józef Dowbor-Muśnickiego, na którym są obecni wszyscy wybitni Wielkopolanie i poczty sztandarowe wszystkich korporacji poznańskich,

1938

Poczet sztandarowy Korporacji Lechia bierze udział w uroczystym powitaniu prezydenta USA Herberta Hoovera, poczet sztandarowy Korporacji Lechia bierze udział w uroczystym przewiezieniu zwłok św. Andrzeja Boboli do Polski.

1939 – 1 września

Wybuch II Wojny Światowej przerywa działalność Korporacji Lechia.