Bal Seledynowy

 

Historia Balu Seledynowego

Bal

Bal

Bal Seledynowy sięga tradycjami okresu dwudziestolecia międzywojennego i jest związana nierozerwalnie z obecną siedzibą poznańskiej Akademii Ekonomicznej przy al. Niepodległości, której podwoje otwarte zostały w roku 1932. Wtedy uczelnia nosiła jeszcze nazwę Wyższej Szkoły Handlowej, status akademicki otrzymała w roku 1938.

Już w ostatnią sobotę karnawału 1933 roku studenci z Bratniej Pomocy (w której członkami byli również korporanci) przy współpracy z korporacjami studenckimi działającymi w Wyższej Szkole Handlowej urządzili elegancki bal. Dochód z balu przeznaczono na działalność tak zwanej Bratniej Pomocy, dofinansowującej studenckie akcje i wspomagającej najgorzej sytuowanych słuchaczy szkoły.

Tradycyjny “Bal Seledynowy” zaliczany był już wtedy do największych imprez karnawałowych w Poznaniu. W najświetniejszych latach zajęte były wszystkie kondygnacje Uczelni i trudno było znaleźć miejsce do tańczenia. Tańczono nawet w piwnicy i na klatkach schodowych. Ponad tysiąc osób, kilka bufetów oraz kilka orkiestr.

Bal Seledynowy szybko stał się modnym w mieście, a uczestnictwo w nim stawiali sobie za punkt honoru niemal wszyscy szanujący się kupcy, kapitaliści i inteligencja międzywojennego Poznania. Ponieważ w tych czasach na uczelni było niewiele kobiet, dla studentów bal był niejednokrotnie okazją, aby poznać panny z dobrych domów. Bale Seledynowe stały się wielokrotnie początkiem udanych małżeństw.

Pierwszy bal odbywał się na jednym piętrze, jednakże kolejne nabrały już takiego rozmachu, że w roku 1937 bawiono się na czterech piętrach, z czterema orkiestrami!

Również współcześnie Bal Seledynowy jest niezmiernie ważnym i znanym wydarzeniem kulturalnym w środowisku akademickim i biznesowym Poznania. W skład Komitetu Honorowego Balu Seledynowego rokrocznie wchodzą rektorzy uczelni poznańskich, władze miejskie, samorządowe oraz osoby szczególnie zasłużone dla Korporacji LECHIA. Uczestniczą w nim znamienici goście, między innymi władze miejskie, rektorzy poznańskich uczelni oraz elita poznańskiego życia gospodarczego.

Bal ma charakter charytatywny. Jak dotąd wspierany był dom dziecka w Kórniku-Bninie, Fundacja Pomocy Humanitarnej “Redemptoris Missio”, Kuchnia Społeczna Sióstr Urszulanek SJK z Poznania, Konkurs Papieski “Jan Paweł II Chrześcijaninie na współczesnych Areopagach” oraz Fundacja Akademicką “Gaudeamus Igitur”, której jednym z celów jest m.in. pomoc uczniom szkół średnich znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i pragnącym podjąć studia wyższe.

Po wojnie ,,Bal Seledynowy” zorganizowano już w roku 1946. Jego uczestnicy niewiele przypominali wytwornych gości przedwojennych zabaw. Przeważały filcowe waloni i ubogie, spłowiałe sukienki. Organizacji tych balów zaprzestano w latach 60. po remoncie auli AE. Reaktywowano je w roku 1995. Miejscem dla tego wydarzenia tak jak przed wojną była seledynowa aula Akademii Ekonomicznej. Ta barwa, dominująca w auli AE, dała nazwę tradycyjnym ,,Balom Seledynowym” organizowanym w uczeni.

Tradycję przedwojennego Balu Seledynowego kontynuujemy nieprzerwanie od 1995 roku i co uroczyście obiecujemy nigdy z niej nie zrezygnujemy.