Jan Jacek Nikisch

Ur. w 1910r. – zmarł 1996r.

Do “Lechii” przyjęty w coetusie r. 1929 jako student prawa UP. Działacz Młodzieży Wszechpolskiej i Bratniej Pomocy. W czasie wojny ostatni kierownik narodowej organizacji konspiracyjnej “Ojczyzna” (pracującej m.in. na rzecz powrotu do Polski ziem zachodnich) i jej przedstawiciel w Radzie Jedności Narodowej.

W okresie stalinowskim więziony, sądzony w procesie kierownictwa organizacji “Ojczyzna” oraz wyrzucony z adwokatury. Zrehabilitowany wyrokiem Sądu Najwyższego w 1958, powrócił do praktyki adwokackiej, bronił w procesach politycznych m.in. Stanisława Barańczaka, działał aktywnie na rzecz internowanych w Stanie Wojennym.

W okresie powojennym był członkiem Instytutu Zachodniego, współorganizatorem Polskiego Związku Zachodniego i Zachodniej Agencji Prasowej w Poznaniu oraz Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich i Towarzystwa Czytelń Ludowych. Uczestniczył w pracach Rady Społecznej przy Arcybiskupie Poznańskim (Jerzym Strobie). Aktywnie wspomagał Filistra Sylwestra Kuberę w pracach nad reaktywacją Konwentu Lechia w latach 1990-1993. Pochowany na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.

(Łukasz Bielecki).

Dodaj komentarz